Payment & Security Policy

Betalnings- och säkerhetspolicy:

På beaullex.com är det av högsta vikt att skydda våra kunders personliga information och betalningsuppgifter. Denna policy beskriver de betalningsmetoder vi accepterar, våra betalningsbehandlingsförfaranden och de åtgärder vi använder för att säkerställa säkerheten för dina data.

Accepterade betalningsmetoder:

Vi accepterar följande betalningsmetoder:

Kredit, bankkort och Apple Pay (Visa, Mastercard, American Express)

Betalningsbehandling:
Alla betalningar som görs på vår webbplats genomgår säker behandling med hjälp av branschstandard krypteringsteknologier. Vi lagrar inte några kredit- eller betalkortsuppgifter på våra servrar, och all betalningsinformation överförs säkert till vår betalningsprocessor i enlighet med PCI DSS överensstämmelse.

Säkerhetsåtgärder:
För att skydda våra kunders personliga information och betalningsuppgifter, implementerar vi följande säkerhetsåtgärder:

Användning av säkra servrar för lagring av personlig information och betalningsuppgifter.
Implementering av SSL-kryptering för att skydda dataöverföring mellan vår webbplats och kundernas webbläsare.
Användning av tvåfaktorsautentisering för att säkra åtkomst till våra servrar och databaser.
Regelbunden översyn och uppdatering av våra säkerhetspolicys och förfaranden för att säkerställa deras aktualitet och effektivitet.
Det är dock viktigt att notera att även om vi tillämpar rigorösa säkerhetsåtgärder är ingen metod för överföring över internet eller elektronisk lagring helt felfri, och därmed kan vi inte garantera absolut säkerhet för din information.

Ändringar i denna policy:
Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna betalnings- och säkerhetspolicy vid behov. Eventuella ändringar kommer att kommuniceras genom att publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats. Din fortsatta användning av vår webbplats efter sådana ändringar innebär att du accepterar den reviderade policyn.

Kontakta oss:
Om du har några frågor eller farhågor angående vår betalnings- och säkerhetspolicy, tveka inte att kontakta oss via vår kontaktsida.